Bỏ qua tất cả những lời ngăn cản của gia đình và bạn bè, bằng tâm huyết với nghề đá anh Trường đã bỏ công việc giảng dạy ổn định để thực hiện ước mơ của mình. Đến nay, anh Trường đã phát triển được một xưởng đá có khoảng 15 – 20 nhân công, tạo ra những tác phẩm điêu khắc đá mang tính nghệ thuật cao sử dụng trên khắp cả nước.
 
Với lòng yêu nghề, anh Trường mong muốn có thể dạy lại nghề đá truyền thống cho những thế hệ trẻ sau này, để nghề đá tại Long Châu Miếu ngày một hưng thịnh.
Với lòng yêu nghề, anh Trường mong muốn có thể dạy lại nghề đá truyền thống cho những thế hệ trẻ sau này, để nghề đá tại Long Châu Miếu ngày một hưng thịnh.
Trong rất nhiều xưởng đá của làng, xưởng của anh Trường là nơi duy nhất có thể làm ra những tác phẩm đá với chất lượng cao như: tượng phật, tượng chân dung, tượng đá nghệ thuật. . . Những xưởng khác chủ yếu chỉ sản xuất các loại cột hoặc bia mộ truyền thống. Anh Trường quan niệm một tác phẩm điêu khắc đá đẹp và có hồn là tác phẩm phải ẩn chứa cái tâm của người đục ra nó.
Trong rất nhiều xưởng đá của làng, xưởng của anh Trường là nơi có thể làm ra những tác phẩm đá với chất lượng cao như: tượng Phật, tượng chân dung, tượng đá nghệ thuật. . . Những xưởng khác chủ yếu chỉ sản xuất các loại cột hoặc bia mộ truyền thống. Anh Trường quan niệm một tác phẩm điêu khắc đá đẹp và có hồn là tác phẩm phải ẩn chứa cái tâm của người đục ra nó.
Đến nay khi xưởng đá đã hoạt động ổn định, anh Trường chia sẻ: “tôi luôn ấp ủ dự định tương lai sẽ vận dụng kinh nghiệm mình có được từ nghề điêu khắc đá, kết hợp với các kỹ thuật hiện đại để phục dựng lại nhiều mẫu điêu khắc cổ và tượng linh vật từ thời cha ông để lại. Trong đó đặc biệt nhất là cặp linh vật nghê đá vì hiện nay có rất nhiều nơi thờ tự của Việt Nam thờ con nghê không đúng với nét điêu khắc của người Việt xưa để lại”.
Đến nay khi xưởng đá đã hoạt động ổn định, anh Trường chia sẻ: “Tôi luôn ấp ủ dự định tương lai sẽ vận dụng kinh nghiệm mình có được từ nghề điêu khắc đá, kết hợp với các kỹ thuật hiện đại để phục dựng lại nhiều mẫu điêu khắc cổ và tượng linh vật từ thời cha ông để lại. Trong đó đặc biệt nhất là cặp linh vật nghê đá vì hiện nay có rất nhiều nơi thờ tự của Việt Nam thờ con nghê không đúng với nét điêu khắc của người Việt xưa để lại”.
Thành công của anh Trường ngày hôm nay là minh chứng cho những ai dám theo đuổi đam mê, dám vượt mọi khó khăn với nghề mà mình yêu thích.
Thành công của anh Trường ngày hôm nay là minh chứng cho những ai dám theo đuổi đam mê, dám vượt mọi khó khăn với nghề mà mình yêu thích.

Media

Xem thêm