Vĩnh Phúc: Biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động

Các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen tới các cá nhân điển hình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen tới các cá nhân điển hình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Văn Vinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen tới các cá nhân điển hình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top