TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN “BẢO VỆ CÔNG NHÂN VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM Ở CÁC KHU CÔNG NGHIỆP”:

“Giải pháp để công nhân tránh xa các tệ nạn”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) và các khách mời tham dự Chương trình truyền hình trực tuyến “Bảo vệ công nhân và phòng, chống tội phạm ở các khu công nghiệp”. Ảnh: SƠN TÙNG
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) và các khách mời tham dự Chương trình truyền hình trực tuyến “Bảo vệ công nhân và phòng, chống tội phạm ở các khu công nghiệp”. Ảnh: SƠN TÙNG
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật (thứ hai từ phải sang) và các khách mời tham dự Chương trình truyền hình trực tuyến “Bảo vệ công nhân và phòng, chống tội phạm ở các khu công nghiệp”. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top