Vĩnh Phúc: Tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Anh.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Anh.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Đỗ Thị Ngọc Anh.
Lên top