CĐ Công thương Hải Phòng hướng dẫn thi hành Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng phổ biến tới cán bộ công đoàn về nội dung Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam. Ảnh MD
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng phổ biến tới cán bộ công đoàn về nội dung Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam. Ảnh MD
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng phổ biến tới cán bộ công đoàn về nội dung Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam. Ảnh MD
Lên top