Nguy cơ mất mùa vì dịch khảm lá mì ở Tây Ninh

Nông dân kiểm tra diện tích mì bị nhiễm dịch bệnh khảm lá tại huyện Tân Biên.
Nông dân kiểm tra diện tích mì bị nhiễm dịch bệnh khảm lá tại huyện Tân Biên.