Tây Ninh:

Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp

Cơ quan chức năng tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.
Cơ quan chức năng tiêu hủy thuốc lá nhập lậu.