Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ký sự pháp đình:

Án tại “hồ sơ” hay án tại “tòa”?

Mức án tòa phúc thẩm tuyên cho Vân có liên quan tới chuyện trả thù hay là án tại hồ sơ? - Ảnh: D.T
Mức án tòa phúc thẩm tuyên cho Vân có liên quan tới chuyện trả thù hay là án tại hồ sơ? - Ảnh: D.T