Gặp gỡ cuối tuần

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Tình yêu khiến tôi làm show này”