Người nổi tiếng: Con gái ông Trump “lập lờ” giữa chính trị và kinh doanh cá nhân?