Gạo lứt và thịt heo

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.