Chuyện làng văn nghệ: Kiều Hưng - Giọng ca vàng và giai điệu tím