Chế độ ăn uống kích thích mọc tóc không phải ai cũng biết

Chế độ ăn uống giàu các chất như protein, sắt, biotin sẽ kích thích mọc tóc. Ảnh: Thanh Ngọc
Chế độ ăn uống giàu các chất như protein, sắt, biotin sẽ kích thích mọc tóc. Ảnh: Thanh Ngọc
Chế độ ăn uống giàu các chất như protein, sắt, biotin sẽ kích thích mọc tóc. Ảnh: Thanh Ngọc
Lên top