Tỷ giá ngoại tệ 7.3: USD trượt sâu, lo ngại COVID-19

Tỷ giá ngoại tệ 7.3: Giá USD giảm sâu, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 7.3: Giá USD giảm sâu, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 7.3: Giá USD giảm sâu, giá vàng tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top