Tỷ giá ngoại tệ 5.3: USD chợ đen giảm, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Tỷ giá ngoại tệ 5.3: Giá USD thế giới phục hồi, giá vàng bất ngờ tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 5.3: Giá USD thế giới phục hồi, giá vàng bất ngờ tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 5.3: Giá USD thế giới phục hồi, giá vàng bất ngờ tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top