Tỷ giá ngoại tệ 26.2: USD tự do neo cao, dịch COVID-19 gây lo ngại

Tỷ giá ngoại tệ 26.2: Giá USD giảm, giá vàng sau khi vọt đỉnh kỉ lục rồi lập tức lao dốc. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 26.2: Giá USD giảm, giá vàng sau khi vọt đỉnh kỉ lục rồi lập tức lao dốc. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 26.2: Giá USD giảm, giá vàng sau khi vọt đỉnh kỉ lục rồi lập tức lao dốc. Ảnh TL
Lên top