Tỷ giá ngoại tệ 24.2: USD cao chót vót đỉnh 5 tháng, COVID-19 gây lo ngại

Tỷ giá ngoại tệ 24.2: Giá USD thế giới áp sát đỉnh 5 tháng, giá vàng phi mã tăng chọc đỉnh 7 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.2: Giá USD thế giới áp sát đỉnh 5 tháng, giá vàng phi mã tăng chọc đỉnh 7 năm. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 24.2: Giá USD thế giới áp sát đỉnh 5 tháng, giá vàng phi mã tăng chọc đỉnh 7 năm. Ảnh TL
Lên top