Tỷ giá ngoại tệ 17.11: Tỷ giá trung tâm tăng, giá USD tự do tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ 17.11: Giá USD tự do tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.11: Giá USD tự do tăng nhẹ. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 17.11: Giá USD tự do tăng nhẹ. Ảnh TL
Lên top