Tỷ giá ngoại tệ 13.11: USD chợ đen neo cao, sức mua đang lớn dần

Tỷ giá ngoại tệ 13.11: Giá USD tiếp tục đà tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.11: Giá USD tiếp tục đà tăng. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 13.11: Giá USD tiếp tục đà tăng. Ảnh TL
Lên top