TPHCM thu thuế một cá nhân kinh doanh qua mạng có doanh thu 19 tỉ đồng

Cục Thuế TPHCM tiếp tục mời những cá nhân có thu nhập qua mạng đến kê khai thuế.
Cục Thuế TPHCM tiếp tục mời những cá nhân có thu nhập qua mạng đến kê khai thuế.
Cục Thuế TPHCM tiếp tục mời những cá nhân có thu nhập qua mạng đến kê khai thuế.
Lên top