Tăng thuế thuốc lá, hàng trăm nghìn người không phải chết

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (đứng) phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Trung
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (đứng) phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Trung
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (đứng) phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Trung
Lên top