Ngành thuế quyết tâm truy thu thuế thu nhập trên mạng xã hội: Nhiều chủ tài khoản facebook bắt đầu lo lắng

Nhiều cá nhân có kinh doanh qua Facebook, bắt đầu thấy lo khi ngành thuế tuyên bố nếu không đến hợp tác sẽ phối hợp với chính quyền phường, xã đến nhà làm việc.
Nhiều cá nhân có kinh doanh qua Facebook, bắt đầu thấy lo khi ngành thuế tuyên bố nếu không đến hợp tác sẽ phối hợp với chính quyền phường, xã đến nhà làm việc.
Nhiều cá nhân có kinh doanh qua Facebook, bắt đầu thấy lo khi ngành thuế tuyên bố nếu không đến hợp tác sẽ phối hợp với chính quyền phường, xã đến nhà làm việc.
Lên top