Mời 14.000 tài khoản mạng xã hội lên đóng thuế: Chỉ thu được vài tài khoản

Cục thuế TP HCM sẽ có những biện pháp mạnh và thay đổi trong việc thu thuế các chủ tài khoản kinh doanh qua mạng. Ảnh: Huân Cao
Cục thuế TP HCM sẽ có những biện pháp mạnh và thay đổi trong việc thu thuế các chủ tài khoản kinh doanh qua mạng. Ảnh: Huân Cao
Cục thuế TP HCM sẽ có những biện pháp mạnh và thay đổi trong việc thu thuế các chủ tài khoản kinh doanh qua mạng. Ảnh: Huân Cao
Lên top