Mời 14.000 tài khoản mạng khai thuế: Sẽ không "thoát" với ngành thuế

Ngành TP HCM sẽ có những biện pháp mới để buộc chủ tài khoản có thu nhập qua mạng đến hợp tác. Ảnh: Huân Cao
Ngành TP HCM sẽ có những biện pháp mới để buộc chủ tài khoản có thu nhập qua mạng đến hợp tác. Ảnh: Huân Cao
Ngành TP HCM sẽ có những biện pháp mới để buộc chủ tài khoản có thu nhập qua mạng đến hợp tác. Ảnh: Huân Cao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top