Tổng Công ty điện lực Miền Bắc vượt khó khăn, cung cấp điện an toàn

Công nhân của EVN NPC nỗ lực cải thiện cơ sở đầu tư đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: Mai Phương
Công nhân của EVN NPC nỗ lực cải thiện cơ sở đầu tư đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: Mai Phương
Công nhân của EVN NPC nỗ lực cải thiện cơ sở đầu tư đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: Mai Phương
Lên top