Các cấp công đoàn Điện lực đã hỗ trợ cho 3.597 đoàn viên khó khăn

Lên top