Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tiếp tục tăng 0,26 điểm

Năm 2019 chỉ số tiếp cận điện năng của  Việt Nam tăng 0,26 điểm. Ảnh: M.Phương
Năm 2019 chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 0,26 điểm. Ảnh: M.Phương
Năm 2019 chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 0,26 điểm. Ảnh: M.Phương
Lên top