Đại dịch chưa qua, lại lo thiên tai mưa bão

Thả bóng thám không hàng ngày tại Trạm Thám không vô tuyến Hà Nội, Đài Khí tượng cao không. Ảnh: Mai Hoàng
Thả bóng thám không hàng ngày tại Trạm Thám không vô tuyến Hà Nội, Đài Khí tượng cao không. Ảnh: Mai Hoàng
Thả bóng thám không hàng ngày tại Trạm Thám không vô tuyến Hà Nội, Đài Khí tượng cao không. Ảnh: Mai Hoàng
Lên top