Thuế áp với chung cư, hơn 50 năm vẫn nộp

Chung cư có thể bị đánh thuế tài sản với cả giá trị đất và giá trị nhà. Ảnh KH
Chung cư có thể bị đánh thuế tài sản với cả giá trị đất và giá trị nhà. Ảnh KH