“Ông lớn” âm nhạc Spotify AB bị kiện tại Việt Nam lớn cỡ nào?

Ứng dụng Spotify cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Ứng dụng này đang bị Vie Channel khởi kiện. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Spotify cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Ứng dụng này đang bị Vie Channel khởi kiện. Ảnh: Thế Lâm.
Ứng dụng Spotify cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Ứng dụng này đang bị Vie Channel khởi kiện. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top