Tâm điểm 2 vụ VNG kiện TikTok và First News-Trí Việt kiện Lazada

So sánh sách thật và sách giả tại sự kiện First News - Trí Việt công bố khởi kiện Lazada. Ảnh: cắt từ clip.
So sánh sách thật và sách giả tại sự kiện First News - Trí Việt công bố khởi kiện Lazada. Ảnh: cắt từ clip.
So sánh sách thật và sách giả tại sự kiện First News - Trí Việt công bố khởi kiện Lazada. Ảnh: cắt từ clip.
Lên top