Nhà đầu tư bức xúc truy trách nhiệm Tổng giám đốc HOSE về sự cố nghẽn lệnh

Ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE). Đồ hoạ: HN
Ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE). Đồ hoạ: HN
Ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE). Đồ hoạ: HN
Lên top