HOSE ngừng giao dịch chứng khoán do báo động an toàn hệ thống

Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM - ông Lê Hải Trà. Đồ hoạ: LH
Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM - ông Lê Hải Trà. Đồ hoạ: LH
Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM - ông Lê Hải Trà. Đồ hoạ: LH
Lên top