Ông Lê Hải Trà (HoSE): “Số lượng lệnh đặt tăng đột biến tới 12 lần”

Ông Lê Hải Trà, thành viên phụ trách HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Ảnh Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà, thành viên phụ trách HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Ảnh Quang Phúc
Ông Lê Hải Trà, thành viên phụ trách HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Ảnh Quang Phúc
Lên top