HOSE bị bêu tên trên Wikipedia là chất lượng dịch vụ thấp nhất thế giới

Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE là người bị các nhà đầu tư "réo tên"nhiều nhất trong những ngày qua. Đồ hoạ: HN
Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE là người bị các nhà đầu tư "réo tên"nhiều nhất trong những ngày qua. Đồ hoạ: HN
Ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HOSE là người bị các nhà đầu tư "réo tên"nhiều nhất trong những ngày qua. Đồ hoạ: HN
Lên top