Lì xì in hình tiền 500 nghìn đồng và 100 USD bán “ngập” chợ ảo

Bao lì xì in hình tiền Việt Nam được bày bán công khai trên chợ thương mại điện tử
Bao lì xì in hình tiền Việt Nam được bày bán công khai trên chợ thương mại điện tử
Bao lì xì in hình tiền Việt Nam được bày bán công khai trên chợ thương mại điện tử

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top