Khởi tố hơn 1.000 vụ và 2.000 đối tượng phạm tội về tiền giả tại Việt Nam

Một trang Facebook quảng cáo bán tiền giả công khai trên mạng.
Một trang Facebook quảng cáo bán tiền giả công khai trên mạng.
Một trang Facebook quảng cáo bán tiền giả công khai trên mạng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top