Kỳ vọng của doanh nghiệp về Đại hội XIII của Đảng: Tạo cơ chế kinh tế thuận lợi, cởi mở

Xử lý dứt điểm các bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh là mong muốn của doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Cường Ngô
Xử lý dứt điểm các bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh là mong muốn của doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Cường Ngô
Xử lý dứt điểm các bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh là mong muốn của doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: Cường Ngô
Lên top