tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng

Cán bộ phải vượt qua được cám dỗ đời thường

TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: M.H
TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: M.H
TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: M.H
Lên top