Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Cán bộ là rường cột của nước nhà, là công bộc của dân

GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.Hà Nội). Ảnh: AT
GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.Hà Nội). Ảnh: AT
GS.TS Nguyễn Anh Trí (Đại biểu Quốc hội Đoàn TP.Hà Nội). Ảnh: AT
Lên top