Tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xiii của đảng:

Công tác nhân sự chuẩn bị công phu, bài bản, nhiều bước sàng lọc

Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Ảnh: T.Vương
Lên top