Kinh tế 24h: Người mua nhà mắc kẹt tại các dự án của Hoàng Quân; Warren Buffett ủng hộ Donald Trump