Hàng quán chưa dám mở lại không chỉ vì mặt bằng, phí shipper đắt đỏ

Một số hàng quán tại TPHCM mở cửa trở lại bán mang về phải thực hiện đúng qui định về phòng chống dịch. Ảnh: Vũ Lê.
Một số hàng quán tại TPHCM mở cửa trở lại bán mang về phải thực hiện đúng qui định về phòng chống dịch. Ảnh: Vũ Lê.
Một số hàng quán tại TPHCM mở cửa trở lại bán mang về phải thực hiện đúng qui định về phòng chống dịch. Ảnh: Vũ Lê.
Lên top