TP. Hồ Chí Minh mở lại dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động từ 6h đến 18h

TPHCM cho loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi.  Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM cho loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Ảnh: Thanh Vũ
TPHCM cho loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động từ 6h đến 18h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top