Hàng hóa qua cảng biển tháng 1.2021 đạt kỷ lục từ đầu mùa dịch COVID-19

Hàng hóa qua cảng biển tháng 1.2021 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020, đạt mức cao nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Ảnh: ĐL
Hàng hóa qua cảng biển tháng 1.2021 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020, đạt mức cao nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Ảnh: ĐL
Hàng hóa qua cảng biển tháng 1.2021 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020, đạt mức cao nhất từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Ảnh: ĐL
Lên top