Hải Phòng: Lượng hàng qua cảng tăng nhưng thu phí cảng biển lại giảm ?

Năm 2019, lượng hàng qua cảng Hải Phòng ước đạt 129,2 triệu tấn, tăng 18,5% so với năm 2018 - ảnh HH
Năm 2019, lượng hàng qua cảng Hải Phòng ước đạt 129,2 triệu tấn, tăng 18,5% so với năm 2018 - ảnh HH
Năm 2019, lượng hàng qua cảng Hải Phòng ước đạt 129,2 triệu tấn, tăng 18,5% so với năm 2018 - ảnh HH
Lên top