Bất chấp dịch COVID-19 hàng hoá qua cảng biển vẫn tăng mạnh

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 nhưng sản lượng hàng hoá qua các cảng biển vẫn tăng cao. Ảnh GT
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 nhưng sản lượng hàng hoá qua các cảng biển vẫn tăng cao. Ảnh GT
Mặc dù dịch bệnh COVID-19 nhưng sản lượng hàng hoá qua các cảng biển vẫn tăng cao. Ảnh GT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top