Gọi "trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ" có ổn không?

Bảng hiệu "trạm thu giá" đang khiến dư luận không đồng tình - Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Bảng hiệu "trạm thu giá" đang khiến dư luận không đồng tình - Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Bảng hiệu "trạm thu giá" đang khiến dư luận không đồng tình - Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top