Tiến sĩ ngôn ngữ Hồ Xuân Mai: “Tôi tra 5 cuốn từ điển tiếng Việt, không thấy 2 từ “thu giá”

Trạm thu giá Long Phước vừa được đổi tên. Ảnh: Lê Tuyết
Trạm thu giá Long Phước vừa được đổi tên. Ảnh: Lê Tuyết
Trạm thu giá Long Phước vừa được đổi tên. Ảnh: Lê Tuyết
Lên top