Bó tay với những “phát minh” chữ nghĩa: “Thu giá”, “tụ nước”, “nằm nghỉ mệt”…

Đường Nguyễn Xí (TP.HCM) ngập trong cơn mưa lớn tối ngày 19.5 (ảnh:M.O).
Đường Nguyễn Xí (TP.HCM) ngập trong cơn mưa lớn tối ngày 19.5 (ảnh:M.O).
Đường Nguyễn Xí (TP.HCM) ngập trong cơn mưa lớn tối ngày 19.5 (ảnh:M.O).